Aurskog-Hølandmodellen

Aurskog-Hølandmodellen er en metode og et verktøy som viser hvordan man som voksen skal møte barn og unge vi lurer på. I Barnehagegården benytter vi denne modellen med en lav terskel.

Aurskog-Hølandmodellen ble politisk vedtatt i Aurskog-Hølands kommunestyre i 2009.

Alle ansatte i Aurskog-Høland kommune som jobber med barn og unge i kommunen, forplikter seg til å benytte denne modellen i møte med barn og unge og i møte med foreldre i vanskelig livssituasjoner.

Modellen skal gi et utgangspunkt for et godt samarbeid med hjemmet for å sikre barns beste. I Barnehagegården besluttet vi å gjøre Aurskog-Hølandmodellen til en obligatorisk metode for å starte et samarbeid med foreldre og for å sørge for positive opplevelser i møte med barnehagen.
Vi benytter modellen i tilfeller hvor vi ser foreldre i vanskelige livsituasjoner, men også i tilfeller hvor vi ser at barn har små eller store utfordringer.

Barnehagegården har utarbeidet en rutine som sier noe om når Aurskog-Hølandmodellen skal tas i bruk, og hvis du vil lese og gjøre deg kjent med rutinen, så kan dere gjør det her.