Trenger du å bytte barnehage?

Noen ganger er det behov for å bytte barnehage, og årsakene kan være forskjellige. Kanskje skal man flytte, kanskje er misnøyen stor, samlivsbrudd... Uansett årsak tenker vi at det alltid er best å snakke med barnehagen før du søker om overføring til annen barnehage.

Noen ganger melder behovet for å bytte barnehage seg, og vi anbefaler deg å ta kontakt med barnehagen for å forklare hvorfor.

Årsaker kan være:

  • Familiære forhold (flytte, samlivsbrudd, helse, endringer i jobbsituasjon)
  • Barnet har barnehageplass i et annet oppvekstområde enn der det skal gå på skole
  • Misnøye

Uansett årsak er det viktig for barnehagen og barnet at vi har en god dialog, slik at overgangen blir best mulig for barnet. I tilfeller hvor misnøye er årsak til at familien ønsker å bytte barnehage, er det viktig for barnehagen å få tilbakemeldinger som kan være med på å gjøre barnehagen til en bedre barnehage, eller for å oppklare eventuelle misfortåelser.

Når du skal søke om overflytting til annen barnehage, må du logge deg på oppvekstportalen på kommunens hjemmesider: Bytte av barnehage

Dersom du får søknaden din innvilget, er det viktig å huske at oppsigelse av plassen fremdeles gjelder også dersom du reduserer plassen din.