Hvordan endrer jeg plasstørrelsen?

Behovet for flere eller færre dager i barnehagen kan melde seg, og hva gjør man da?

Du behøver ikke ha en god grunn for å ha behov for å endre plasstørrelsen barnet ditt har i barnehagen. Noen ganger er det endringer i jobbsituasjonen, samlivsbrudd eller helsemessige årsaker som kan være årsaken til at man ønsker å endre plasstørrelsen for barnet.

Når du søker om barnehageplass for barnet ditt, fyller du ut hvor mange dager du ønsker at barnet skal være i barnehagen.
Hverdagen for de fleste barn, er at de får muligheten til å være i barnehagen hver dag, men dersom forutsetningene endrer seg underveis, er det mulighet for å endre oppholdstiden både til å omfatte flere og færre dager.

Ved 100% plass er barnet i barnehagen hver dag
Ved 80 % plass er barnet i barnehagen 4 dager pr. uke
Ved 60% plass er barnet i barnehagen 3 dager pr. uke

Det er aldri vanskelig å redusere plasstørrelsen i barnehagen, men ønsker du å øke med en eller flere dager, betinges det av kapasiteten i barnehagen. Barnehagen må ha ledig kapasitet dersom ditt barn skal øke antall dager i barnehagen.
Hvordan? Jo, årsaken er at din barnehage er godkjent av kommunen på bakgrunn av hvor stor barnehagen er (arealet). I tillegg må det være nok barnehagelærere (førskolelærere) i barnehagen.
Den som vet dette best er barnehagen selv. Derfor skal en søknad om endring av oppholdstid leveres til den barnehagen du bruker, og det er opp til den å godkjenne endringen.

Vil du endre oppholdstiden, gjøres det gjennom Oppvekstportalen på kommunens hjemmesider:
Endring av plasstørrelse

Og husk at dersom du reduserer plassen i barnehagen, gjelder regler for oppsigelse.

Spør om du lurer på noe!