Dersom du vil søke om barnehageplass

...er det viktig å vite at det i Aurskog-Høland kommune er det samordnet opptak, og at du ikke kan søke om plass direkte i barnehagen.

Fristen for å søke om barnehageplass i hovedopptaket 1. mars.
I hovedopptaket tildeles plassene fra august for barna som er føst på våren. For de barna som har rett til plass, (født sept-nov) får plass fra den første i den måneden de fuller 1 år. Desemberbarn må enten takke ja fra plass i august eller de kan avvente og se om det ev er ledig ved løpende opptak senere på høsten. 

Det er mulig å søke utenom hovedopptaket (i perioden etter 1. mars og frem t.o.m 31. desember) til såkalt løpende opptak. Det du som bruker skal være klar over, er at retten til barnehageplass er knyttet til hovedopptaket og ikke til løpende opptak.

Dersom du ønsker informasjon om opptak til barnehage, enten det er til hovedopptak eller løpende opptak, anbefaler vi at du tar kontakt med kommunens barnehageadministrasjon på telefon 63 85 25 00.

Dersom du ønsker informasjon om den enkelte barnehage, får du den beste informasjonen ved å ringe den enkelte barnehage.

Det er viktig å tenke gjennom hva som er viktig for familien før søknaden skal fylles ut. 
Her er noen tips:

  • Besøk barnehagene du vurderer
  • Les gjennom vedtektene til barnehagene, og er de ikke tilgjengelige på hjemmesiden, er det helt greit å ringe barnehagene for å få de tilsendt. De skal nemlig ligge tilgjengelig for deg på nettet.
    Opptakskriteriene skal ogsåvære tilgjengelig på siden hvor du søker om barnehageplass.
  • Les gjennom barnehagenes årsplan. Der vil du finne mye god informasjon som kan være viktig for deg når du skal velge, som for eksempel fokusområder, mål og verdisyn
  • Vurder beliggenheten i forhold til hjem/arbeid eller i forhold til aktivitetstilbud i barnehagen, støy og trafikk.

Det kan være en idè å snakke med noen du stoler på og som bruker barnehagene, men ikke glem at familiene legger vekt på forskjellige verdier.
Det vil alltid finnes noen som mener at akkurat denne barnehagen er "verdens beste" og noen i samme barnehage som har vurdert å bytte barnehage. Det finnes mange nyanser av hva som er en god barnehage, og du må finne din.

Når du har plukket ut de barnehagene du ønsker å søke på, er det bare å klikke her: 
Elektronisk søknad om barnehageplass