Barnehagens vedtekter

Barnehagens vedtekter danner grunnlaget for en kontrakt mellom barnehage og foreldre. Du kan lese barnehagens vedtekter her: