Årsplan 2020

Nytt av året er at vi har delt inn Årsplanen i to deler. Del 1 sier noe om barnehagens pedagogiske grunnsyn og områder som er viktig for oss. I del 2 finner dere årets satsningsområder med mål.