Barnehagens vedtekter

Barnehagens vedtekter er en kontrakt mellom barnehagen og kunden. Begge parter er ansvarlig for å følge disse.