Dersom du vil søke om barnehageplass

...er det viktig å vite at det i Aurskog-Høland kommune er det samordnet opptak, og at du ikke kan søke om plass direkte i barnehagen.

I 2016 var fristen til å søke om barnehageplass i hovedopptaket 1. mars.
Dersom du fikk plass i hovedopptaken, har du sikker allerede både fått tilbud, og svart jatakk (forhåpentligvis). I hovedopptaket tildeles plassene fra 1. august, også om du har ønsket oppstart i løpet av høsten.

Det er mulig å søke utenom hovedopptaket (i perioden etter 1. mars og frem t.o.m 31. desember) til såkalt supplerende opptak. Det du som bruker skal være klar over, er at retten til barnehageplass er knyttet til hovedopptaket og ikke til supplerende hovedopptak.

Dersom du ønsker informasjon om opptak til barnehage, enten det er til hovedopptak eller til supplerende opptak, anbefaler vi at du tar kontakt med kommunens barnehageadministrasjon på telefon 63 85 25 00.

Dersom du ønsker informasjon om den enkelte barnehage, får du den beste informasjonen ved å ringe den enkelte barnehage.

Det er viktig å tenke gjennom hva som er viktig for familien før søknaden skal fylles ut. 
Her er noen tips:

  • Besøk barnehagene du vurderer
  • Les gjennom vedtektene til barnehagene, og er de ikke tilgjengelige på hjemmesiden, er det helt greit å ringe barnehagene for å få de tilsendt. De skal nemlig ligge tilgjengelig for deg på nettet.
  • Les gjennom barnehagenes årsplan. Der vil du finne mye god informasjon som kan være viktig for deg når du skal velge, som for eksempel fokusområder, mål og verdisyn
  • Vurder beliggenheten i forhold til hjem/arbeid eller i forhold til aktivitetstilbud i barnehagen, støy og trafikk.

Det kan være en idè å snakke med noen du stoler på og som bruker barnehagene, men ikke glem at familiene legger vekt på forskjellige verdier.
Det vil alltid finnes noen som mener at akkurat denne barnehagen er "verdens beste" og noen i samme barnehage som har vurdert å bytte barnehage. Det finnes mange nyanser av hva som er en god barnehage, og du må finne din.

Når du har plukket ut de barnehagene du ønsker å søke på, er det bare å klikke her: 
Elektronisk søknad om barnehageplass

Et siste råd: Finn 3 forskjellige barnehager du kunne ønske deg, også om du egentlig bare kan tenke deg en eller to, og prioriter barnehagene i søknaden. Det vil ikke hjelpe deg om du setter den samme barnehagen på alle tre valgene dine. Velg tre forskjellige...