Barnehagegårdens vedtekter

Har du lest vedtektene våre? Visste du at uansett hvor i verden du bor, kan du søke om barnehageplass hos oss...?

I Barnehagegårdens vedtekter står det viktig informasjon som det er viktig å lese gjennom enten du allerede har barn i vår barnehage eller om du vurderer å søke plass.
Du må også lese gjennom vedtektene før du aksepterer et eventuelt tilbud om barnehageplass i Barnehagegården.

Barnehagegårdens vedtekter