Planleggingsdager i 2018/2019

Alle barnehager har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret - en og annen har kanskje flere...

For kommunale barnehager, skoler og SFO er det kommunen som setter opp hvilke dager som skal være planleggingsdager.
For de private barnehagene kan planleggingsdagene avvike noe, men i Barnehagegården har vi valgt å følge kommunens egne dager.
De er publisert på kommunens hjemmeside sammen med når skoleferiene er satt opp, siste skoledag før ferien, og skolestart etter sommeren. Det kan være nyttig å vite om denne "kalenderen".
I tillegg finner du det enkelt her

Barnehageården følger planleggingsdagene i de kommunale barnehagene, og for resten av barnehageåret 2017/2018 og for neste barnehageår 2018/2019, er det viktig og notere ned disse planleggingsdagene

  • Torsdag og fredag 1. og 2. november 2018
  • Onsdag 2. januar 2019
  • Fredag 31. mai 2019 
  • Mandag 3. juni 2019

 

Ellers finner dere dato for ferie skolesutt og skolestart i "Skoleruta"