Endring av plasstørrelse...

Dersom du ønsker å endre plasstørrelsen i barnehagen fra august 2016 (nytt barnehageår), må du lese informasjonen vår.