Syke barn i barnehagen -eller hjemme?

Enkelte temaer er alltid aktuelle for foreldre og ansatte i barnehagen. Syke barn... barnehage eller bli hjemme? Hvor vanskelig kan det være... sånn egentlig?

Man skulle tro at reglene rundt sykdom og barnehage er kjente og enkle, men det er ikke alltid lett hverken for barnehagens ansatte eller for foreldre og vite hva man skal forholde seg til eller hvordan.
Hvis allmenntilstanden er god, kan barne være i barnehagen da? Hvis barnet har kastet opp, MÅ det være hjemme i 48 timer etter siste oppkast eller diare?
Som barnehage kan vi oppleve at selv leger informerer familiene på forskjellig måte...

Barnehagegården benytter Folkehelseinstituttets anbefalinger for barnehager, og derfor kan du som foresatt oppleve at vi i barnehagen (Folkehelsa) sier noe annet enn det fastlegen din har sagt.

...og hva sier Folkehelseinstituttet og Barnehagegården???

Les om Sykdommer og symptomer her: http://barnehagegarden.no/Fil/LastNedFil/00a27be2-9c85-461d-9dc4-20817fcead00