PLANLEGGINGSDAGER HØSTEN 2019

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et år. Disse brukes til årsplanlegging, faglige diskusjoner og faglig utvikling.

Våre planleggingsdager høsten 2019 er:
4. oktober
31. oktober
1. november